การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล อบจ คัพ ระหว่างวันที่ 15-25 สิงหาคม 2561 นี้ สรุปการแข่งขัน ในรอบชิงชนะเลิศวันที่ 25 สิงหาคมนี้ รุ่น 18 ปีหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสิรินธร A ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมโรงเรียนสิรินธร B ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 6,000 บาท