สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์​ ในโอกาสนี้ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสิรินธร นำโดยนางพัชรนันท์ เจริญศิริวิชญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อถวายรายงานห้องนิทรรศการ 100 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ที่โรงเรียนสิรินธรร่วมจัดทำในฐานะโรงเรียนคู่ขนานกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และทูลเกล้าฯถวายผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์