*** เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และส่งเสริมให้บุคลกรใช้อีเมลของโรงเรียน
การเข้าถึงข้อมูลจึงต้องเข้าสู่ระบบอีเมลที่โรงเรียน (xxxxx@sirin.ac.th) ให้แก่ท่านก่อน

พุทธศักราชรายละเอียด
2566เข้าดูคำสั่งโรงเรียน (เฉพาะที่ส่งให้ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์โรงเรียนเท่านั้น)