ธันวาคม 2023

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1
 • ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
2
 • ประชุมผู้ปกครองและชำระค่าบำรุงการศึกษา ม.ต้น
3
 • ประชุมผู้ปกครองและชำระค่าบำรุงการศึกษา ม.ปลาย
4
 • การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT, TPAT)
 • ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
5
 • การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT, TPAT)
6
 • การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT, TPAT)
 • กิจกรรมถอดบทเรียนคณะครูที่ไปศึกษาดูงานด้านหลักสูตร (ต่อ)
7
 • การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT, TPAT)
 • สอบธรรมะสนามหลวง
8
 • การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT, TPAT)
9
10
11
12
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
13
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
 • ค่าย Free Being Me
14
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
15
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
16
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
17
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
18
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
19
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
20
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
21
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
22
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
 • สพม.สร. นิเทศ Onsite
23
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
24
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
25
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
26
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
27
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
28
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
 • งานปีใหม่
29
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
30
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
31
 • นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2