จีระพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนโทรศัพท์ 088-590-96 […]