ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กำหนดการจัดกิจกรรม […]