การสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์  ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด