โรงเรียนสิรินธร มีสถิติคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ที่สูงสุด จากการทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT) ครั้งที่ 1/2567