นายพิชญะ ทองสุก ได้รับรางวัลเหรียญเงินในรายการ”Asain Science and Mathematics Olympiad 2023″