ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิร์อร เจอจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการประกวดทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดและการแข่งขันทางวิชาการงาน “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี พ.ศ. 2566