ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสิรินธร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 และได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินทร์แข่งขันระดับภาค 310E ณ จังหวัดนครราชสีมาในเดือนธันวาคม การแข่งขันครั้งนี้จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล 310E นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่ นางสาวนิษา พันธ์ใหญ่ ม.3/5, เด็กหญิงทักษอร คิดยาวงศ์สกุล ม.3/6, เด็กหญิงมุทิตา โอฬารพูลผล ม.3/6 ครูผู้ควบคุม นางอสิพร ไชยเทพ, นางสาวอรทัย คำไทย