งานกิจการนักเรียน นำนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จำนวน 144 คน เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดิน ปั่น วิ่ง ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมี นาย พิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด