การอบเชิงปฏิบัติการแกนนำนักเรียนพัฒนาดูแลสุขภาพ (cpr, เจาะน้ำตาลในเลือด, การหาชีพจร, การวัดความดันโลหิต, การช่วยชีวิตผู้ที่สำลักอาหาร) รุ่นที่ 2 การอบรมครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน ณ ห้องโสตฯ 13 และห้อง 1002 โรงเรียนสิรินธร เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดต่อไป