คณะครูบุคลากรโรงเรียนสิรินธร ร่วมกับชุมชน และเทศบาลเมืองสุรินทร์ ร่วมทำกิจกรรมโรงทาน รวมจำนวนกว่า 50 โรงทาน ในงานสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์ ประจำปี 2566