ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาวปุณยภา สุขสบาย นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนสิรินธร ได้รับรางวัลคะแนนวิชาแคลคูลัสสูงสุดของจังหวัดสุรินทร์ เงินรางวัล 2,000 บาท สอบ AP-test งานมหกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา