ประกาศผลการแข่งขันวาดการ์ตูนสั้น comic strip คลิกที่นี้

ผลงาน
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1
รองชนะเลิศ อันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

แนวทางการรับเงินรางวัล ลำดับที่ 1 – ชมเชย ติดต่อได้ที่ห้องการเงินอาคาร 1