ประชาสัมพันธ์
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 -10 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสิรินธร ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน 2 รายการ

  1. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
    https://forms.gle/8udPQp1miM3fGYXr7
  2. การแข่งขันกีฬาสตรีทบาสเกตบอล 3×3
    https://forms.gle/5H3y1Ys7Umk2RhbW8

ติดตามรายละเอียด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เพจ : กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100076348236108&mibextid=LQQJ4d