กลุ่มสาระสังคมศึกษา ได้นำนักเรียนมีรายนามต่อไปนี้
1.นางสาวภูริชญา เถกิงผล
2.นางสาวกิตติยาพร ศิริสุข
3.นางสาวรัตน์ติกาน พิบูลย์พงษ์
4.นางสาวอาภาศิริ น้อยมิ่ง
5.นางสาวเบญญา พวงจันทร์
6.เด็กหญิงชมพูนุช วงศ์ใส
7.เด็กหญิงภัทรวิจิตรา เรียงเงิน

เข้ารับเกียรติบัตรการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วนห้าคน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคคณะสงฆ์ 11 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ วัดม่วง จังหวัดนครราชสีมา จากนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์