นางสาวฉัตรีย์ณภัทร หิรัณวรโชติ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย การแข่งขันการประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอบต้น ระดับภาคคณะสงฆ์ที่ 11 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ วัดม่วง จังหวัดนครราชสีมา จากนายพิจิตร บุญทัน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์