งานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรม โรงเรียนสิรินธรได้จัดกิจกรรม santi strong กิจกรรมเชิงปฎิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีนายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรเป็นประธาน มีคณะครูเเละนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันเเละ เเก้ไขปัญหาการทุจริต สร้างความตื่นรู้ไม่ทนต่อการทุจริต ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์