ดร. อุทัยวรรณ สุกิมานินทร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร มอบโต๊ะอ่านหนังสือเพื่อเป็นอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1