กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์มีการจัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ sirin รู้คิด รู้ทันกัญ(ชา) ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 นำโดยนักเรียนแกนนำและครูพี่เลี้ยง