เด็กหญิงวัชราภรณ์ สิงห์โคตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 รับทุนเฉลิมพระเกียรติ 45 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์