นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง