นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการ โรงเรียนสิรินธร กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) โดยมี ดร.สำเริง บุญโต ผอ. สพม.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์