ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสิรินธร ได้รับมอบหมายจัดอบรมกีฬาบาสเกตบอล สำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 9 – 15 ปี ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนสิรินธร เวลา 13.00 – 16.00 น.