ดร.อัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดงานในมหกรรมวิชาการ มัธยมศึกษา สพม.สุรินทร์ และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร