การแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2566