ผลการแข่งขันรายการ 𝗘𝗱𝘂𝗣𝗹𝗼𝘆𝘀 𝗖𝗿𝗼𝘀𝘀𝘄𝗼𝗿𝗱 𝗚𝗮𝗺𝗲 𝗔-𝗠𝗮𝘁𝗵 𝗞𝘂𝗺𝗸𝗼𝗺 𝗦𝘂𝗱𝗼𝗸𝘂 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 นางสาวชัญญารัตน์ อุ่นใจ ม.3/7 ได้รับรางวัลลำดับที่ 4 Sudoku ม.ต้น และนางสาวเยาวภา ชะบาทอง ได้รับรางวัลลำดับที่ 7 เอแม็ท ม.ต้น