กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา ในโครงการพัฒนาคุณภาพงานห้องสมุด 2 และบัดนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วนั้น จึงได้มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนบรรณารักษ์อาสา และนักเรียนยุวบรรณารักษ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโอกาสนี้ นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียน