โรงเรียนสิรินธร รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (SMTE SME ILPและ EP) ณ หอประชุมธารน้ำใจ