กลุ่มห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 11 ได้เหรียญทอง 🏅🏅และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อระดับประเทศ นักเรียนที่เข้าแข่งขันฯ ได้แก่ 1.นางสาวกมลพร ธีระกำธร 2.นางสาวภูริตา โมคศิริ 3.นางสาวอลันตา สมสวย 4.นางสาวอนันตญา ศรีสุ่นและ 5.นางสาวธัญชนก เจริญผล