ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 และทุนการศึกษา กิจกรรมแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี