ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลีในการแข่งขันมหกรรมเกาหลีรังสิต 2023 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต