การล็อคอินเข้าใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน (www.sirin.ac.th)
การส่งข่าว/กิจกรรม/ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์โรงเรียนผ่านมือถือ
การส่งข่าว/กิจกรรม/ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์โรงเรียนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
การติดตั้ง WordPress Application บนมือถือและตั้งค่าการใช้งาน