คณะผู้ดำเนินโครงการ Santi STRONG ประชาชนไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมกับวิชาหน้าที่พลเมือง จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมนวัตกรรม E – Book ตามหลักสูตร STRONG จิตพอเพียง ต่อต้านทุจริต ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์