โครงการห้องเรียนพิเศษจัดกิจกรรมค่ายอบรมฝึกทักษะปฏิบัติการด้านวิชาการของนักเรียนชั้นม.2/3-2/6 ณ โรงเรียนสิรินธร ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566