ที่อยู่

โรงเรียนสิรินธร
360 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 044-511-189
โทรสาร : 044-513-187
E-Mail : sirindhorn.surin@gmail.com


แผนผัง

แผนที่