ขาวแดง Today

โรงเรียนสิรินธร ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬาโรงเรียนสิรินธร ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล และสตร …

โรงเรียนสิรินธร ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬาโรงเรียนสิรินธร ได้รับรางวัลชนะเลิศ Read More »

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์พร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด สพม. สุรินทร์ครั้งที่ 1/2565 ระยะที่ 2

16 มิถุนายน 2565 นางปติมา กาญจ …

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์พร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด สพม. สุรินทร์ครั้งที่ 1/2565 ระยะที่ 2 Read More »

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสิรินธร จัดการประชุมผู …

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »