นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนและบ […]