ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มแก้ไขผลการเรียนและแก้ไขพฤติกรรม