นางสาวศุภวรรณ ละมันชาติ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยการประกวดสุนทรพจน์ กิจกรรมเยาวชนรักสถาบัน จากนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์