ปี: 2022

ผลการแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ ประจําปี 2565

ผลการแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาส …

ผลการแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ ประจําปี 2565 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ 2565

การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันตอบ …

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ 2565 Read More »

โรงเรียนสิรินธร ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬาโรงเรียนสิรินธร ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล และสตร …

โรงเรียนสิรินธร ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬาโรงเรียนสิรินธร ได้รับรางวัลชนะเลิศ Read More »

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์พร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด สพม. สุรินทร์ครั้งที่ 1/2565 ระยะที่ 2

16 มิถุนายน 2565 นางปติมา กาญจ …

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์พร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด สพม. สุรินทร์ครั้งที่ 1/2565 ระยะที่ 2 Read More »