โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เก่งและดี มีความสุข (D-HAPPY)

  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เก่งและดี มีความสุข (D-HAPPY) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายนพ.ศ.2565 โดยท่านวิทยากรอาจารย์ เกรียงศักดิ์ สถาปนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชียงใหม่ ประธานในพิธี นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น