• IMG 4068-crop
 • DSC03229-crop
 • DSC06690-crop
 • IMG 3616-crop
 • DSC08717-crop
 • IMG_6392-crop
 • IMG_6422-crop
 • IMG 0757-crop
 • พิธีไหว้ครู
 • ค่ายการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 • มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555
 • ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้น ม.4
 • กิจกรรมวันแม่
 • วงโยธวาทิต โรงเรียนสิรินธร
 • ขบวนรถอาหารช้าง
 • เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2557

ของที่ระลึก 80 ปี สตรีสุรินทร์-สิรินธร

souvenir_sticker.jpg

ของที่ระลึก 80 ปี สตรีสุรินทร์-สิรินธร

10495102_892502154112346_4146136897526776945_o.jpg

ของที่ระลึก 80 ปี สตรีสุรินทร์-สิรินธร

10321717_892502444112317_7086599144893265347_o.jpg

ของที่ระลึก 80 ปี สตรีสุรินทร์-สิรินธร

10339533_867432253286003_2418201149107086282_o.jpg

SchoolAnnounce

เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน

เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน
โรงเรียนสิรินธร ได้เข้าร่วมกิจกรรเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

Best Practice

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes

เว็บไซต์ครูวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ครูภาษาไทย

เว็บไซต์ครูคณิตศาสตร์

เว็บไซต์ครูสังคมศึกษาฯ

เว็บไซต์ครูสุขศึกษาฯ

เว็บไซต์ครูศิลปะ

เว็บไซต์ครูการงานอาชีพ

เว็บไซต์ครูภาษาต่างประเทศ

เว็บไซต์ครูกิจกรรมพัฒนาฯ

เว็บไซต์บุคลากรสนับสนุนฯ